Přihlášení
Ztratili jste heslo?

0 položek za 0 Kč s DPHKošík

Obchodní podmínky


Vymezení pojmů

Kupující je:

1. Občan - nepodnikající osoba, která kupuje zboží pro své potřeby
2. Podnikatel - podnikající osoba nebo zástupce firmy, která  nakupuje zboží pro potřeby svých obchodních nebo podnikatelských aktivit

Prodejce je:

PAVEL TACL - UNITA
IČ: 13214098, DIČ: CZ5508052352
zapsán u ŽU Ev.č.361107-2076
tel.: 465 670 474
e-mail: obchod@unita.cz

Všeobecné ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky  jsou platné pro nákup na tomto internetovém obchodu www.gastroprodejna.unita.cz. Veškeré zde uzavřené smluvní vztahy jsou v souladu s právním řádem České republiky. Spotřebitelské vztahy jsou řízeny pro občana občanským zákoníkem  č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších novel.  Pokud  je zákazník kupujícím ( podnikající osoba ) řídí se vztahy zákonem o obchodních společnostech a družstvech 90/2012 Sb.


Povinnosti prodejce

1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání zboží. V případech kdy není možné  zboží v 5 pracovních dnech expedovat, neprodleně toto oznámí  zákazníkovi  na emailovou adresu nebo telefonní kontakt, který zákazník vyplnil  při objednávce zboží a dohodne následující postup při plnění objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky  v případech, kdy jsou objednací údaje neúplné nebo nesprávně vyplněné. V případech odmítnutí objednávky informuje zákazníka o této skutečnosti na emailovou adresu nebo telefonicky.
2. V případech, kdy kupující odstoupí od kupní smlouvy , a zboží je vráceno bez známek použití a poškození , je prodejce povinen vrátit zaplacenou částku včetně nezbytných nákladů na dopravu a to do 14 pracovních dnů od převzetí zboží.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
3. Prodávající  se zavazuje dodržet cenu, která je uvedena na emailovém potvrzení objednávky (vyjma chybné funkčnosti software tohoto elektronického obchodu ). V ostatních případech si prodejce vyhrazuje právo na změnu cen a údajů uvedených na tomto elektronickém obchodu www.gastroprodejna.unita.cz

Povinnosti kupujícího

1. Kupující má povinnost odebrat objednané zboží a uhradit celkovou cenu včetně ceny za dodání ( viz. odstavec Dodání zboží ). Celková cena je uvedena před odsouhlasením závazné  objednávky zboží. Tímto samozřejmě není dotčeno právo na odstoupení  od kupní smlouvy ( viz. odstavec Vrácení zboží ).
2. Kupující je povinen  uvést správně a pravdivě své kontaktní údaje, zejména pak telefonický kontakt, který prodejci slouží pro kontrolu a potvrzení objednávky.


Cena zboží

1. Cena  zboží  uvedená na tomto elektronickém obchodu www.gastroprodejna.unita.cz je konečná včetně Dph.  U elektrozařízení, která spadají do účinnosti zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. , novely č. 7/2005 Sb. a ve znění pozdějších novel, je součástí konečné ceny zákonem stanovený recyklační poplatek.
2. Součástí ceny zboží nejsou náklady spojené s dodáním objednávky ( viz. kapitola Dodání zboží )
3. Cena zboží je pro prodejce závazná potvrzením objednávky. Prodejce si však v ojedinělých případech vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v době před odesláním objednávky. O změně ceny prodejce neprodleně informuje kupujícího. Po odsouhlasení nové ceny je objednávka odeslána kupujícímu.


Dodání zboží

možné způsoby a ceny dodání  zboží:

a)  Dobírka + přepravní služba PPL do 15 kg hmotnosti objednaného zboží .............................. 155 Kč s Dph
b)  Dobírka + přepravní služba PPL do 30 kg hmotnosti objednaného zboží .............................. 200 Kč s Dph
c)  Dobírka + přepravní služba nad 30 kg hmotnosti objednaného zboží ...................................  na  poptávku
d)  Hotově + vlastní odběr zboží v kamenné prodejně ( V Aleji 845, Letohrad 561 51 ) .............  zdarma

Od 55kg váhy objednaného zboží je zásilka expedována na paletě, cena bude upřesněna po potvrzení vaší objenávky.

Balné není účtováno. Při dobírce je účtován příslušný poplatek, který je obsažen v ceně za dodané zboží. Způsob dopravy může být změněn v závislosti na výsledné hmotnosti objednaného zboží včetně obalového materiálu. O této změně bude před odesláním zásilky zákazník informován. Uvedené ceny jsou platné na území ČR. Skladové položky objednané v pracovních dnech do 11 hodiny budou doručeny obvykle následující pracovní den.

Ceny za dodání zboží do zahraničí budou sděleny na poptávku. Pro doručování zásilek do zahraničí využíváme přepravní společnost PPL. Přesnou cenu přepravy Vám můžeme sdělit na základě hmotnosti a velikosti objednávaného zboží. Orientační cenu přepravy do zahraničí je možné zjistit zde.

I když se snažíme vhodným výběrem partnerské přepravní služby minimalizovat problémy při doručení zboží na dodací adresu prosím věnujte zvýšenou pozornost při přebírání zboží od přepravní služby s pečlivou kontrolou nepoškozenosti vnějšího obalu. Před konečným převzetím zásilky prosím zkontrolujte, jestli nejsou odlepeny (poškozeny) lepící pásky balení a zejména jestli není poškozen vnější obal zásilky (roztržení, průraz, prokopnutí, deformace). V případě, že je zásilka jakkoliv poškozena, prosím trvejte na sepsání reklamačního protokolu od dodávajícího přepravce (nebo vystavení potvrzeného popisu poškození dodaného balíku). Pokud tak neučiníte, nebudete mít dále možnost uplatnit reklamaci na poškozené zboží.


Záruka na zboží

1. U kupujícího občana (  nepodnikající osoba ) je záruka řízena občanským zákoníkem  č. 89/2012 ve znění pozdějších novel . Pokud není záruční doba uvedena na záručním listu, je  délka záruky 24 měsíců od převzetí zboží. V případech záruční opravy zboží, je délka záruky prodloužena o dobu opravy. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruka dnem převzetí nového zboží.
2. U kupujícího podnikatele ( podnikající osoba nebo zástupce firmy, která  nakupuje zboží pro potřebu svých obchodních nebo podnikatelských aktivit ) je záruka řízena zákonem o obchodních společnostech a družstvech 90/2012 Sb. ve znění pozdějších novel. Délka záruční doby je 6 měsíců od převzetí zboží. V případech záruční opravy zboží, je délka záruky prodloužena o dobu opravy. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruka dnem převzetí nového zboží.


Reklamace

1. Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečných odkladů provést kontrolu dodaného zboží. V případě poškození  zboží , neúplnosti nebo rozporu s objednávkou je kupující  povinen o této skutečnosti  nejpozději do 3 pracovních dnů informovat písemně nebo telefonicky prodávajícího.
2. Záruku nelze uplatnit zejména v následujících případech:  po uplynutí stanovené záruční doby,  v případech  mechanického poškození, neodborným  používáním v rozporu s návodem na použití,  zanedbáním nebo neprováděním běžné údržby,  běžným opotřebením věci  při jejím používání, poškozením věci přírodními živly nebo poruchou elektrického, plynového vedení.
3. Kupující je povinen o zjištěné vadě zboží neprodleně informovat prodávajícího písemně nebo telefonicky na  čísle 465 670 474.  Kupující je povinen doručit reklamované zboží  do sídla prodejce ( V Aleji 845, Letohrad 561 51 ) nebo autorizovaného servisu na vlastní náklady a riziko. Součásti dodávky musí být kopie dodacího listů a faktury, záruční list, návody, případné příslušenství.  Prodejce je povinen bez zbytečných odkladů informovat do 3 dnů od převzetí reklamované věci kupujícího o uznání , termínech a způsobu odstranění reklamovaných závad. V případě neuznání reklamace je prodejce povinen toto neprodleně oznámit kupujícímu nejpozději však do 3 dnů od převzetí reklamace a dohodnout další postup.
4. O vyřízení reklamace prodejce informuje písemně nebo telefonicky kupujícího a  dohodne další postup vyzvednutí nebo zaslání zboží. Reklamované zboží může být u prodejce skladováno pouze po dobu 5 pracovních dnů. Při překročení této lhůty může prodejce požadovat po kupujícím skladné ve výši 50 Kč s DPH za každý započatý den prodlení.


Vrácení  zboží

1. Kupující spotřebitel (  nepodnikající osoba, která nekupuje zboží v rámci svých obchodních nebo podnikatelských aktivit ) má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí objednaného zboží. Zboží musí být vráceno bez známek použití a poškození nejpozději do 14 dnů od oznámení, jinak není možné uznat nároky na vrácení zboží.  Před samotným odesláním zboží zpět je nutné prodejce o této skutečnosti informovat telefonicky na čísle 465 670 474.  Pro dodržení uvedené lhůty je pro prodejce určující datum odeslání zásilky. Vrácení zboží zpět na dobírku není možné. Po převzetí vráceného zboží je prodejce povinen vrátit zaplacenou částku a nezbytné náklady na dopravu do 14 dnů od převzetí zboží a uznání zákonného nároku.  Částka bude převedena na účet kupujícího nebo vyplacena v hotovosti na adrese prodejny ( V Aleji 845, Letohrad 561 51 ). Číslo účtu je nutné pro urychlení vyřízení požadavku kupujícího přiložit  do samotné zásilky.
2. Kupující podnikatel ( podnikající osoba nebo zástupce firmy, která  nakupuje zboží v rámci svých obchodních nebo podnikatelských aktivit ) má právo odstoupit od kupní smlouvy podle zákonu o obchodních společnostech a družstvech 90/2012 Sb.


Ochrana osobních údajů, závěrečná ustanovení

1. Naší zásadou je plně respektovat Vaše soukromí. Pro bezproblémové vyřízení objednávky však potřebujeme znát některé údaje. Veškeré Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Dále se zavazujeme k dodržování veškerých pravidel, která jsou zakotvena v zákoně č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních informací.
2. Používáním internetového obchodu  www.gastroprodejna.unita.cz a odsouhlasením těchto podmínek, udělujete souhlas firmě Pavel Tacl - Unita, k shromažďování a používání Vámi vytvořených informací po neurčitou dobu. Tyto informace budou použity k zkvalitnění námi poskytovaných služeb.
3. Firma Pavel Tacl - UNITA si vyhrazuje práva změny těchto pravidel. Aktuální znění bude vždy přístupné na stránkách elektronického obchodu www.gastroprodejna.unita.cz.

Zasílat novinky

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

Odhlášení z odběru

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Pro více informací klikněte zde. Používáním webu vyjadřujete souhlas.Souhlasím